فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

سید انوش خلیلی آل هاشم

تصویر تست
انوش خلیلی ( سپهر) متولد خلخال 1348/6/14 ساکن رشت

دو مجموعه شعر بنام های
برای چشمهایت غزل گفته ام
و
سنجاق سر
منتشر شده دارم

1
لبخند زدی شراره دستم دادی
هی شعر پراز اشاره دستم دادی
قلبی که به تو سپرده بودم افسوس
امروز هزارپاره دستم دادی

# انوش _ خلیلی ( سپهر)

2
باید  دل بی قرار دستش بدهم
یک تکه از انتطار دستش بدهم
من پرده به پرده حرف دارم بااو
باید که شبی سه تار دستش بدهم

# انوش _ خلیلی ( سپهر)

3
باید غزل سپید پیدا بکنم
یک مصرع پر امید پیدا بکنم
باید که برای هضم دلتنگی هام
یک قافیه جدید پیدا بکنم

# انوش _ خلیلی ( سپهر)

4
مانند گلی که در چمن می رقصی
حسی که درون جان وتن می رقصی
تو شعر نگفته ای که از اول صبح
هر روز درون ذهن من می رقصی

# انوش _ خلیلی ( سپهر)

5
من دل به تن لخت خیابان دادم
آغوش به بی کسی باران دادم
من فاتحه دل خودم را خواندم
وقتی که به چشمهات میدان دادم

# انوش _ خلیلی (سپهر)