فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 آذر 1402

سلام خاک رسولان! سلام ارض فلسطین!/علی‌اصغر الحیدری از هندوستان

سلام خاک رسولان! سلام ارض فلسطین!

چقدر زخم به تن داری ای ستاره‌ خونین

تو رازدار پیام آوران مهد تمدن

تو آرمان مسلمان تو قبله‌گاه نخستین

به ذره ذره خاکت هزار راز نهفته است

کشیده‌اند به دورت ز ترس این همه پرچین

نترس از این همه دیوار و دیو و این همه ظلمت

نترس از این همه غربت نترس از این همه توهین

قسم به کعبه که آزاد می‌شوی تو به زودی

قسم به آیه‌ زیتون قسم به آیه‌ی والتین

مقاومت کن و بار دگر حماسه به پا کن

و گفته‌اند ملایک هزار مرتبه آمین

قسم به قدس که یک روز، روز فتح می‌آید

قسم به خاک رسولان! سلام ارض فلسطین!

علی‌اصغر الحیدری از هندوستان