فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 تیر 1403

سفید و زرد و صورتی،مصطفا رحماندوست

سفید و زرد و صورتی

سفید و زرد و صورتی
سیاه و نیلی ام لالا
قرمز و خوشگلم بخواب
مداد رنگی ام لالا
تو جعبه راحت بخوابید
کنار هم خیلی قشنگ
برای هم قصه بگید
قصه ی باغ رنگارنگ

مصطفا رحماندوست