فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

سفره ی شام ،مصطفا رحماندوست

سفره ی شام

سفره ی شام
شش دانه قاشق
شش دانه بشقاب
نان و نمکدان
یک کاسه ی آب
دیگی پر از آش
یک شام ساده
در دور سفره
یک خانواده
با مهربانی
با هم نشستند
در سینه شادی
بر چهره لبخند
گفتند اول
نام خدا را
خوردند با هم
نان و غذا را
یک سفره ی خوب
یک شام دلخواه
بعد از غذا هم
الحمدلله

مصطفا رحماندوست