فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اسفند 1402

سعید فلاحی

محمدعلی رضاپور
محمدعلی رضاپور

سعید فلاحی

سعید فلاحی
تخلص: زانا کوردستانی
متولد ۱۳۶۳ کرمانشاه
کارشناسی ارشد علوم سیاسی-روابط بین الملل
کتاب ها: تنهایی سکوت – نرگس – عشق پایکوبی میکند و…

1
دلتنگی
چیزی است،
شبیه مرگ ناگهان
در یکی از شامگاه های کودکی
که مادرت را برده باشد.
2
نیستی
و هیچ حسی ندارم
فقط حیرانم که این چیست
که از پلک هایم
بر روی گونه هایم می ریزد؟!
3
هوای تو
از هوای تهران هم
مضر تر است!
هوای تهران به سرفه ام می اندازد
و هوای تو
به گریه…

4
بیماری قشنگی‌ست​ عشق!
که دنبال علاج‌اش نخواهم رفت
تو، فقط
گوشه‌ی روسری‌ات را
شُل کن
به انگشت اشاره‌ام
و سیگاری برایم آتش بزن
شفای من
دوستت دارم هایی است
سرایت کرده بر لب هایت
که سر ساعت به خوردم می دهی.

5

:یک نخ دوستت دارم دود میکنم
شاید این سیگارها
دلتنگی هایم را علاج کنند.