فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

روز خوب پیروزی/ مصطفی رحماندوست

روز خوب پیروزی/ مصطفی رحماندوست

روز خوب پیروزی

مثل غنچه بود آن روز

غنچه ای که روییده

در هوای بهمن ماه

بر درخت خشکیده

مثل آب بود آن روز

آب چشمه ای شیرین

چشمه ای که می بیند

مرد تشنه ای غمگین

گرچه در زمستان بود

چون بهار بود آن روز

سرزمین ما ایران

لاله زار بود آن روز

روز خنده ما بود

روز گریه دشمن

روز خوب پیروزی

بیست و دوم بهمن