فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

روزن قفس

تو را چو با دگران یار و همنفس بینم بهار خویش به تاراج خار و خس بینم ز باغبانی خود شرمساریم این بس که چون تو دسته گلی را به دست کس بینم روا مدار خدایا …

تو را چو با دگران یار و همنفس بینم
بهار خویش به تاراج خار و خس بینم
ز باغبانی خود شرمساریم این بس
که چون تو دسته گلی را به دست کس بینم
روا مدار خدایا که من در این گلزار
هوای عشق تماشاگه هوس بینم
شکوفه روی منا برگ آن بهارم نیست
که شاخسار گل از روزن قفس بینم
بیا که چون سحرم بی تو یک نفس باقی است
مگر چو اینه رویت در این نفس بینم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج