فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

روح ناپیدا

محمد جواد صابری

دیدار ما آمد
چشم در چشم
صورت در صورت
کاش تو خود بودی
نه نگاهت
نه صدایت
کاش روحت در برابر نگاهم بود
صدایت می آید
اما خودت دیده نمی شوی
کجایی؟
کور شدم
از بس تو را ندیدم
م.ص

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران