فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

روانه

چه گذشت ؟ زنبوری پر زد در پهنه وهم این سو آن سو جویای گلی جویای گلی آری بی ساقه گلی در پهنه خواب نوشابه آن اندوه اندوه نگاه بیداری چشم بی برگی است نی …

چه گذشت ؟
زنبوری پر زد
در پهنه
وهم این سو آن سو جویای گلی
جویای گلی آری بی ساقه گلی در پهنه خواب نوشابه آن
اندوه اندوه نگاه بیداری چشم بی برگی است
نی سبدی می کن سفری در باغ
باز آمده ام بسیار و ره آوردم تیناب تهی
سفری دیگر ای دوست و به باغی دیگر
بدرود
بدرود و به همراهت نیروی هراس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج