فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

رمز وصال

حسین خیراندیش

مژده ای دل که تو را رمز وصالی دادند
دلبر تازه نفس را چه کمالی دادند
مست و دیوانه ی عشقم به خرابات جهان
در خرابات جهان ما را مکانی دادند
گر چه هست در سر ما حال و هوای رخ دوست
راحتم کرد مرا وقتی که حالی دادند
تشنه ی آب حیاتم برسان جرعه ی آب
بر لب تشنه ی ما آب زلالی دادند
زنده ی آب حیات است دل دیوانه ی ما
به صفای دل ما جاه و جلالی دادند
ما اگر باده ننوشیم دل ما باده ی ناب
بر سر سفره ی ما نان حلالی دادند
وقتی باشد به سر سفره ما نان حلال
هر کس از آن بخورد او را کمالی دادند
ناظم امشب تو خودت در صف هوشیار مبین
چون به دیوانه ی او راه وصالی دادند

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران