فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

رفتید و هنوز کربلا کرب و بلاست/احسان پرسا

رفتید و هنوز کربلا کرب و بلاست/احسان پرسا

رفتید و هنوز کربلا کرب و بلاست
رفتید همه حسین دیگر تنهاست
ای خیل شهیدان کمی آهسته روید
یک کودک شش ماهه به دنبال شماست