فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

دیوانگی

ای طفل شوخ چشم بنما مرا به علت دیوانگی به خلق سنگم بزن به هلهله دنبال من بیفت بر من روا بدار سخنهای ناپسند اما مخند بیهوده بر اشک من مخند بر اشک من مخ…

ای طفل شوخ چشم
بنما مرا به علت دیوانگی به خلق
سنگم بزن به هلهله دنبال من بیفت
بر من روا بدار سخنهای ناپسند
اما مخند بیهوده بر اشک من مخند
بر اشک من مخند که این اشک بی امان
اشک ستوه نیست ز سنگ جفای تو
اشکی است بر گرسنگی کوچه های شهر
اشکی است بر برهنگی چشمهای تو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج