فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

ديشب دوباره خواب ديدم ( مجتبی دستوری )

مجتبی دستوری

ديشب دوباره خواب ديدم

ديشب دوباره خواب ديدم

دنيا چنان يك بوستان شد

بر قلب پر اندوه مردم

شادي دوباره ميهمان شد

ديشب دوباره خواب ديدم

پروانه‌ها را پونه‌ها را

در خواب ديدم مي‌دوم من

بو مي‌كشم بابونه‌ها را

ديشب دوباره خواب ديدم

آقايمان مهدي رسيده

ديدم كه ايران لاله‌زار است

رنگ از رخ دشمن پريده

وقتي براي مادر امروز

تعريف كردم خواب خود را

آرام مادر گريه مي‌كرد

مي‌گفت عجل يابن زهرا