فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

دوست دارم که ببینم هر روز ،غلامر ضا مرادی

دوست دارم که ببینم هر روز

دوست دارم که ببینم هر روز
خنده های گل تنهایم را
صورتی رنگ و بنفش و نیلی
گل نیلوفر زیبایم را

کاش می شد تک و تنها یک روز
توی یک لحظه ی کوتاه و قشنگ
دست هایم پرو بالم می شد
مثل یک شاپرک رنگارنگ

صبح قبل از همه ی آدم ها
می زدم بوسه سراپایش را
زود تر از همه بو می کردم
ذره ذره قدو بالایش را

چاپ : دوست نوجوانان شهریوز 94

غلامر ضا مرادی