فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

دوبیتی ظهور

ایمان نوکاریزی

باز گوید سحر خویش که مرغ طلبم کند هر روز که فریاد به دادم برسید

من در این ظلمت خاموش فراموش شده ام ماه تابان خدا باز به دادم برسید

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران