فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

دوباره

گر جهان را نبودی این ایین کی گمان بر دمی ز دشمن و دوست خرد و داد از جهان گم شد ورنه بودی همه جهان من و دوست (function() { var po = document.createElem…

گر جهان را نبودی این ایین
کی گمان بر دمی ز دشمن و دوست
خرد و داد از جهان گم شد
ورنه بودی همه جهان من و دوست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج