فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

دوباره چک چک زیبای باران ،غلامر ضا مرادی

دوباره چک چک زیبای باران

دوباره چک چک زیبای باران
سرود عشق را آغاز کرده
برای بوسه های نرم باران
زمین آغوش خود را باز کرده

می آید نم نمک از راه دوری
وحتما هست خیلی خسته باران
ولی بارقص زیبا می نشیند
در آغوش زمین آهسته باران

زمین رویش شده خیس و پرازآ ب
تمام روز شادی می کند او
برای اینکه دارد چند روزی
کنارش میهمانی خوب وکم رو

چاپ: سلام بچه ها اسفند 94

غلامر ضا مرادی