فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

دنیای سوفی،یوستین گردر

تصویر تست

دنیای سوفی،یوستین گردر

دنیای سوفی
نویسنده: یوستین گردر
ترجمه: حسن کامشاد
تهران – انتشارات نیلوفر – چاپ 16 – 1393
 
این رمان، داستان تاریخ فلسفه است. داستانی هنرمندانه که فلسفۀ خشک را در قالبی جذاب ارائه می دهد و یکی از بهترین کتاب هایی است که برای آغاز آشنایی با علم سنگین فلسفه توصیه می شود. نویسندۀ این کتاب در سال 1952 در نروژ به دنیا آمد. سالها در برگن فلسفه تدریس کرد و پیوسته در فکر متن فلسفی ساده ای بود که به درد شاگردان جوانش بخورد. چون متن مناسبی نیافت خود نشست و دنیای سوفی را در سال 1991 نوشت. کتاب با استقبال غیر منتظره ای روبرو گردید و در همان چند سال اول انتشار به بیش از سی زبان ترجمه شد و تا کنون میلیون ها نسخه از آن در تمامی جهان به فروش رفته است.دنیای سوفی رمانی است با طرح و بسطی گیرا و دلنشین دربارۀ هستی و علت محبوبیت عجیب و پیگیر آن در سراسر جهان همین است.
 
بخشی از کتاب:
 
البته بعید است که ما هرگز به موجودی از کره های دیگر بر بخوریم. ما حتی نمی دانیم که در کره های دیگر حیات وجود دارد یا نه؛ اما هیچ بعید نیست که روزی با خودت روبرو بشوی. ممکن است در گردشی این چنین در میان درختان، ناگهان بایستی و خود را با دید کاملاً تازه ای بنگری و به فکر بیفتی که من وجودی فوق العاده ام، من مخلوقی اسرارآمیزم. گویی از خوابی جادویی بیدار شده ای. از خود می پرسی، من کیستم؟ می دانی که در سیاره ای در وسط کائنات تلو تلو می خوری، ولی کائنات چیست؟ اگر خود را در حالتی این چنین یافتی چیزی کشف کرده ای مانند موجود مریخی اسرارآمیز. نه تنها موجودی دیده ای از فضای بیرونی، بلکه در عمق وجودت حس می کنی که خودت نیز موجودی بس خارق العاده ای.