فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

دلم گرفته و هر سوي خانه‌ام ابريست (رضا سیرجانی)

رضا سیرجانی

 دلم گرفته و هر سوي خانه‌ام ابريست

دلم گرفته و هر سوي خانه‌ام ابريست

 

دلم گرفته و گريه دواي دردم نيست

 

حريف ني لبك و سوز دل نمي‌گردم

 

ولي درون دلم بذر صبر پروردم

 

خداست شاهد اين حرف و عشق مي‌داند

 

كه روز جمعه نگاهم به جاده مي‌ماند

 

به آتشي كه دلم را هميشه سوزانده است

 

دواي درد عدالت كنار در مانده‌ست

 

دري است فاصله من و يك سبد رويا

 

دري است فاصله من و يوسف زهرا

 

دلم گرفته، دقايق هنوز در راهند

 

و عاشقان شقايق هنوز در راهند

 

دلم گرفته، كسي نيست، جاده بي‌رنگ است

 

دلم گرفته و اين قلب ساده بي‌رنگ است

 

هميشه مانده‌ام اينجا، هميشه مي‌مانم

 

عبور مي‌كند آيا كسي؟ نمي‌دانم!