فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

در روز عطش تو ساقی ما بودی/ پروانه بهزادی آزاد

در روز عطش تو ساقی ما بودی/ پروانه بهزادی آزاد

در روز عطش تو ساقی ما بودی
دلسوزترین یاور بابا بودی
امروز تمام بچه ها می دانند
تو ماه ترین عموی دنیا بودی