فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

در حیرت است محو تماشا پیامبر/پیمان طالبی

در حیرت است محو تماشا پیامبر/پیمان طالبی

در حیرت است محو تماشا پیامبر

گویا جوان شده ست یکی با پیامبر

 

قرآن به دست دارد و در دست ذوالفقار

این شیر مرد کیست علی یا پیامبر؟

 

الله اکبر این نغمات ار لسان اوست

یا اینکه گفته است اذان را پیامبر

 

با دیدنش عدو به ندا گفت: بین ما

جنگی نبود و نیست دمی با پیامبر

 

اصلاً مصاف هاشمیان نا برابر است

حالی علی و حمزه و حالا پیامبر؟

 

آیینه است اکبر و حاجت به تیغ نیست

سنگش زنید لشگریان تا پیامبر

 

صد تکه تکه تکه شود تا که بشنوید

وا اکبرا و وا علیا، وا پیامبر

 

افتاده است روی تن خشک کربلا

ارباً علی اکبر و ارباً پیامبر

 

بوی مدینه کرببلا را گرفته است

خوش آمدید حضرت زهرا پیامبر

پیمان طالبی