فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

در حوض‌های آبی بسیار روشن شد/ علی محمد مودب

در حوض‌های آبی بسیار روشن شد/ علی محمد مودب

فواره‌ای سرخ
در حوض‌های آبی بسیار روشن شد
آن دم که تکلیف گلوی تو معین شد
تا باد بوی خون به جای شیر می‌آورد
پستان برخی حوریان رگ کرد
تصویر طفلی در چهره‌ی خورشید
می‌تابید.