فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

دریغ! اوجِ خلوص تو را نفهمیدیمبه گزارش خبرنگار پایگاه خبری شاعر به نقل از (ایبنا)، رضا اسماعیلی در وصف شهید خدمت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید شعری با عنوان «خادم الرضا (ع)» سروده است.

متن این شعر به شرح زیر است؛

رئیسِ صالح جمهوریِ خدا بودی
رئیس نه، تو از اول رفیقِ ما بودی

اگرچه پُشت سرت، حرف های زردی بود
تو سبز، مثل بهارانِ باصفا بودی

«وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم»
تو ترجُمان همین مصرعِ رسا بودی

کمر به خدمت مردم تو بسته بودی، مرد!
برون ز حلقه ی مردان ادّعا بودی

ز بندِ لاف و گزافِ مُعاندان، فارغ
ز حرف و حرفۀ هوچی گران، رها بودی

دلم تو را ز عدالت همیشه می پُرسد
تو دادخواهِ صدای شکسته ها بودی

برای عزّتِ ایران، ز جان گذشتی تو
برای عزّتِ ایران، تو «جان فدا» بودی

مرامِ بُت شکنی را گزیدی «ابراهیم»
تو خصمِ لات و هُبَل، بندۀ خدا بودی

دریغ! اوجِ خلوص تو را نفهمیدیم
شهیدِ زخم زبان های خصم! تا بودی

تو را برای شهادت، خدا گزینش کرد
که در زمین خدا، «خادم الرضا» بودیمنبع : ایبنا