فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

درد تو

حامد سنگچولی

”درد تو”

”درد تو” دروازهای شهر را آتش زده
آن شمیم و خنده های دهر را آتش زده

درد تو در امتداد هر غزل یا هر سخن
آن وجود پاک صاف بهر را آتش زده

ناله ها و چک چک باران دراین بام کبود
شر شر آب و صدای نهر را آتش زده

در وجودم باتمام خنده ها و گریه ها
در دلم دریای تلخ زهر را آتش زده

در وجودم با سجودت قطره ای از اشک،نه…
یاد تو در انهنای قهر را آتش زده
#حامدـسنگچولی
@hamedsangcholi
11/6/1395

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران