فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

دختر خورشید

در نهفت پرده شب دختر خورشید نرم می بافد دامن رقاصه صبح طلایی را وز نهانگاهِ سیاه خویش می سراید مرغ مرگ اندیش چهره پرداز سحر مرده ست چشمه خورشید افسرده…

در نهفت پرده شب
دختر خورشید
نرم می بافد
دامن رقاصه صبح طلایی را
وز نهانگاهِ سیاه خویش
می سراید مرغ مرگ اندیش
چهره پرداز سحر مرده ست
چشمه خورشید افسرده ست
می دواند در رگ شب
خون سرد این فرسب شوم
وز نهفت پرده شب دختر خورشید
همچنان آهسته می بافد
دامن رقاصه صبح طلایی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج