فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 14 اسفند 1402

دانیال رحمانیان

تصویر تست
بنددانیال رحمانیاندبیرعالی انجمن ادبی نخل و نارنج عضو انجمن ادبی شهرستان جهرم عضوفعال کانون بسیج هنرمندان عضو انجمن شاعران ایراندیدار خصوصی همراه با کاروان مداحان و شاعران ایینی با مقام معظم رهبریمولف سه مجموعه کتاب شعر کوتاه اشکهایم خاکستری اند نام تورادرگلدان اتاقم می کارم حافظه یک مردشطرنجیچاپ اشعار این حقیر از سال ۸۵در مجلات کشوری و خارجیبرگزیده چندین شب شعر..کنگره...جشنواره شعر شهرستان و استان وکشورفعلن در کوله بار ادبی خود به همراه دارم

۱

پاییزاتفاق تازه ای نیست
هرصبح
که اندوهت رابتکانی
برگ ریزان است

۲

حبه حبه
انتظارت رادرون فنجان ریختم
انقدرنیامدی
که اوقات قهوه هم تلخ شد

۳

تندیست را
درچهارراه پیراهنم ساخته ام
هرروزپرنده ها
به کوچ بهارمی ایند

۴
هرصبح
کرکره ی چشمانم را
وا می کنم
به هوای دیدن تو

۵

ازبهارچه بنویسم
وقتی چشمانت
چهارفصل شکوفه دارد

دانیال رحمانیان

6
تقدیم به یادگاران سبزوجاویدان هشت سال دفاع مقدس

ای سرفه ات ردیف غزل های سوخته
جا مانده ای میان دکل های سوخته
در روزهای خردلی سرفه ات چقدر
گل می کنند در تو دمل های سوخته
بیهوشی از عفونت این کهنه زخم ها
افتاده ای به دست اجل های سوخته
دارم میان کوچه توراجارمی زنم
ای یادگارکهنه مثل های سوخته
با این ردیف و قافیه بهتر نمی شوی؟!
ای سرفه ات ردیف غزل های سوخته