فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

داستان های کوتاه، ادگار آلن پو

تصویر تست

داستان های کوتاه، ادگار آلن پو

ادگار آلن پو

زیبا گنجی- پریسا سلیمان زاده

انتشارات نگاه

داستان های گربه ی سیاه – سوسک طلایی- بالماسکه ی مرگ سرخ- خمره ی آمونتیلادو- نامه ی ربوده شده – سقوط در گرداب مالستروم- لیجیا- قلب افشاگر- قتل در خیابان مورگ- سقوط خانه ی آشر- میعاد – چاه و آنگ – قورباغه ی لنگ- پیامی پیدا شده در یک بطری- تصویر بیضی شکل و تدفین پیش هنگام را قبلا معرفی کردم .

قصه ی هزار و دوم شهرزاد : شهرزاد قصه گو تصمی می گیرد داستان سندباد را تکمیل کند .

روش دکتر قییر و پروفسور پرر : روش در مانی جدید در تیمارستان

افسانه ی سکوت : ناگهان همه جا را سکوت می گیرد .

اینم مجموعه تازه ای که از آقای الن پو ترجمه و راهی بازار شده که اگر همه اش نه اکثرش قبلا ترجمه شده 3 تا داستان جدیدشم بد نیست .

قسمت زیبایی از کتاب

زمانی می رسد که بیاموزی نسبت به آنچه در دنیا می گذرد خودت قضاوت کنی و شایعات دیگران را به حساب نیاوری.