فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

خیال

عبداله رشیدی

ای نسیم خیال ،که ز کوچه ی ذهنمان می گذری
چرا موقع نیاز ، از پس کوچه های آن می گذری
تا زبان به بیان پیچ و خمهایت می گشایم
لکنتم با تو چنان می کند که با نسیان می گذری

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران