فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

خوشا اين دل كه ويلاي تو باشد (راشد انصاری)

راشد انصاری

خوشا اين دل كه ويلاي تو باشد
درونش ردُي از پاي تو باشد

در آور كفش و جورابت، بفرما
به روي چشم ما جاي تو باشد!

دلم كرده هوايت نازنينم
فداي بوسه هايت نازنينم
تمام صورتت پنكيك پوش است
بگو بوسم كجايت نازنينم؟!

تو سبزي دائماً، زردي نداري
هميشه گرمي و سردي نداري
زني و تا ابد در خصلت خويش
زبانم لال، نامردي نداري!

تورو خوب مي شناسم، در حد كافي
تو مثل چشمه اي، شفاف و صافي
من و تو باهميم! تا اون زماني
كه دنيا مي ره تو وقت اضافي!

براي زنده ياد: عمران صلاحي و لبخند هميشگي اش
از روي زمين به آسمان خنديدي
با اين همه غم، تو همچنان خنديدي
تو ريش نداشتي! ولي با اين حال
يك عمر به ريش اين و آن خنديدي