فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

خورشید چه عاشقانه پیمان می داد/عبدالرحیم سعیدی راد

خورشید چه عاشقانه پیمان می داد/عبدالرحیم سعیدی راد

خورشید چه عاشقانه پیمان می داد
در وادی طوفان بلا جان می داد

آن روز معلم شهادت چه غریب
با نای بریده درس ایمان می داد!

اصغر
گل غنچه ای از سلاله حیدر بود
افسوس که مثل غنچه ای پرپر بود

آن ظهر عطشناک چه غوغایی کرد
آن مرد که نام کوچکش اصغر بود