فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

خلیل محمدی

تصویر تست
تصویر تست

خلیل محمدی

 خلیل محمدی هستم از لرستان .نورآباد دلفان عضو انجمن ادبی ترکه امیر.وشاعر بومی سرا زبان لکی.در غالب دوبیتی و مثنوی وغزل .واز دوران جوانی علاقه به زبان وادبیات مادریم لکی داشتم .و به کشاورزی در روستای هزارخانی مشغولم وچندین بار اشعارم در روزنامه ها ونشریات مختلف به چاپ رسیده
متولد ۱۳۵۹  روستای هزارخانی بخش کاکاوند

1
#شعرلکی

هر شو همنشین خم‌و پژارَم
چمانی   اسیر  ابو قدارَم

کموتر عشقم شقه دای وَبال
بایه‌قوشِ شوم نیشتر‌پاسارَم

شادیو شوقم چنی تی اوره چی
لاره کیش نیرِم   بکیشی لارَم

شو دوکوت شاوار مایه خیالِم
آلوزە  مارِم وَ   بخت و طالَم

چیو ملِ بی لیز گاره گارِمه
آزیتی لیلِ خال چیو آسارَم

اَخه همته‌زار تور کوچی کیشام
اورِ تَم  داری   نیشتَر   گلارَم

دل خوشی نیرِم وَنام کاکاوَن
بَمَر بار بچم  تفر روی چارَم

سرم چرمی بی چیو کوە دماون
مردم  و کلیک     مَکَن  هَشارَم

کس خوَر نیری نام دلم چونه
غیر ئژ خودا ناو  قوطی سیکارَم

#خلیل_‌محمدی‌هزاری

کانال آفتاب هرسین

2
غرل مثنوی لکی?

دلم تامارزو      دیدارِ تونه
هرشو وخیال   تیمارِ تونە
ای دلِ تنک نازک چو گُله
آزیتی چمل بیمارِ تونە

هروخت چملت خماره موینم
چمان سرسوزی وهاره موینم
وختی منیشم ئر سا بالاکت
چمان وژمر سا چناره موینم

آساره بختم زنج و خالته
شاڕو کر خمم دم تی تالته
تاکی چمری تاکی همتە‌زار
ئومیدم دیە‌ن سال و سالته

مه بومه نَزِر میلِ کم تو
کی بو بنیشم لیل ئر کمِ‌تو
یه وَردویریتە رشیاسر سرم
تاکی مه هاوا سڕدی تو برم

خاوڵ خاو زر بی چو جکە وَمِن
چم چو چم و رو هر تکه وَ من
چو ئلوی پیری هناس برکیمه
چم شکار نیرم دسه رکیمه
دل تک و ترجک چو سوزه وهار
بیه تویلک دس سوزە کج رفتار
قیس آسا ویلم هرده وهرده
ای داخ بی میلی ٵنظر کردە

خلیل محمدی

3

دنگ ساز چمری زاگرس هته گوش
کردُ لرو  لک  بینه  سیاهپوش

فلک  دواره  تیری  تر شنی
چو لافاو وَتاو جامالم کنی

خضو سر خضو وی خزانه رو
زمین بی ضامن هم لرزانه رو

وخیض و غضب زمین لرزانی
نازارل   وخاو   شیرین لرزانی

هم چی وجلوس جفاو جورو قهر
ویر کردی ار ایل     مدام دروَ در

ای قدیم دشمن کینه ناحساو
بیه قاتل قصر سرپُلِ  ذهاو

طاقِ طاق وَسان تا بی وی داخه
وداخِ   گُلَل   رزیا وی باخه

شاهو شان کزو هر دسه شینه
غرقِ دریای غم قصرِ شیرینه

ستون بیستون دل پراو رمیا
قامت دالاهو وی داخه چمیا

وداخ هه ژاری ایلِ کورده وار
جرگم لت لته هاوار ای هاوار

پشیوو ملول       زارو خمبارم
جامال کورا بی چو دیمه جارم

زاگرس پریشان هر سال خمینه
دلگیر اژ فلک  ای دس زمینه

ستیزه فلک بی سامانه وَه
پی برالِ کُرد  بی پایانه وَه

4

کوبانی.
آخ پری شنگال،داخ پی کوبانی
تمو توز خه‌م نیشتیسه بانی

آخم کوبانی،داخم کوبانی
کوبانی‌توخاک‌،شیره‌کرانی

کوبانی‌قسم،وزمل گیونت
وحناس‌برکی ،وکزی‌شانت

زوخ‌و دردو‌ژان،دواره چه‌شیم
زام حلبچه ،        دواره دژیم

زام حلبچه، هه‌م هتیه سو
یکان‌گرتیا ،زام کهنه‌و نو

قامت راس بکه، محکم استوار
هر‌بوسه پاوا،  جور دار ریشه‌دار

لرزه بنه ر گیون، دیو شوم شر
بلا‌چه آگرت،        بچو تا قمر

بیل آلات برز بو، بلن جور چنار
ظالم حسرتمند، ولیو خه‌مبار

ظالم اوله، وخیال خامش
وبدکرداری،وبدی نامش

دسش کوتاه بو، ومرزو بومت
کوبانی نومته،نامگیر بونومت

برهم کوبنده ظلم ،ظالمان
پشت‌و پناهت،یکتای لامکان

دیوو ددو دام،چه خیال کردن
جهان وحیران،    برخودانتن

برخودان بکه، داوت یارت بو
سپای سیاه‌پوش،گرفتارت‌بو

شاعر خلیل محمدی هزاری