فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

حکایت

ز ره باز پس مانده ای می گریستکه مسکین تر از من در این دشت کیست؟جـهاندیده ای گفـتـش ای هوشـیاراگــر مــردی ایــن یــک ســخـــن گــوش داربـرو شکر کن چـو…

ز ره باز پس مانده ای می گریستکه مسکین تر از من در این دشت کیست؟
جـهاندیده ای گفـتـش ای هوشـیاراگــر مــردی ایــن یــک ســخـــن گــوش دار
بـرو شکر کن چـون بـه خر بـرنه ایکـــه آخـــر بــــنـــی آدمـــی، خـــر نـــه ای

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج