فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

حنظله ربانی

تصویر تست
حنظله ربانی متاهل تاریخ تولد: پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۷ کشور: ایران شهر: فارس - لامرد- بخش اشکنان

چشمان تو آمد که تا با هر نگاهی
در هم بکوبد تاج و تخت پادشاهی

فرمانده وقتی چشم زیبای تو باشد
می پاشد از هم انضباط هر سپاهی

فهمیده ام از ناله های نی لبک ها
از سینه ها خیزد چه سوزی و چه آهی !

هر کوره راهی که از آن معشوقه بگذشت
می گردد از دید هر عاشق شاه راهی

آباء و اجدادت بسوزد آه ! ای عشق !
پایان تو درد است خواهی یا نخواهی