فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

حميد عزيزيان

تصویر تست
تصویر تست

حميد عزيزيان 

دلم از غصه مترسان كه خودم غمگینم

تنم از پايه ملرزان كه خودم غمگینم

شده يكبار تو تنها بشوي همراهم
رخت اينبار مگردان كه  خودم غمگینم

 

دل ديوانه ی من با غم تو می سازد
به رخش زلف مرقصان كه  خودم غمگینم

غزلم سیل  به چشمان دلم جاری کرد
منويس از شب هجران كه  خودم غمگینم

به تو گفتم نروي از دل من خواهي گر
سرم از خاك بپوشان كه  خودم غمگینم

بگذر از تن خسته گوهرش فانی شد
تو دلم باز مرنجان كه  خودم غمگینم

تو كه اي سرو روان درد دلم ميداني
همه اشكم مده باران كه  خودم غمگینم

به غروب شب تاريك تو من ميميرم
تو شب از سايه فروزان كه خودم غمگینم

دل تنها شده ام تا به سحر غمگین است
مرو از ياد غريبان كه  خودم غمگینم

تو که با این دل غمگین زده ام شادابی
تو بیا با لب خندان که خودم غمگینم