فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

حضور پر رنگ شاعران افغانستانی در کنگره شعر از «توس تا نیشابور»  |به گزارش پایگاه خبری شاعر، محمد کاظم کاظمی اظهار کرد: کنگره شعر از توس تا نیشابور فرصتی را فراهم کرده است تا شاعران و ادیبان در فضایی علمی و ادبی به تبادل نظر و ارائه آثار خود بپردازند.

دبیر علمی کنگره شعر از توس تا نیشابور افزود: خراسان بزرگ محدود به ایران نیست؛ بلکه وقتی صحبت از خراسان می‌شود، سرزمین بزرگی را در نظر می‌گیریم که بخشی از آن در استان خراسان رضوی و بخش دیگر آن در سایر استان‌ها و کشورهای همسایه قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه این کنگره در میان شاعران افغانستانی گفت: امسال شاهد حضور شاعران بسیاری از این کشور بودیم، اما متأسفانه به دلیل شرایط، امکان دعوت از شاعران خارجی فراهم نشد.

کاظمی افزود: آثار بسیار خوبی به دبیرخانه کنگره ارسال شده بود، اما امکان برگزیده شدن همه آنها وجود نداشت.منبع : مهر نیوز