فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

حس من

فاطمه اکرمی

حس من پاکی
حس من بی باکی
حس من چون گل
حس من عاشق هستی
سرمستی
حس من چه نیازی
به محبت به مهری
حس من تونازی
نری به بازی میبازی
حس من غریب نوازی
حالا دیگربی نیازی
حس من تنهایی
حس من قشنگی
همیشگی یه رنگی
حس من خدایی
حس من بی ریا
باعشق باوفا
حس من پراحساس
بادل نه زبانی حساس
باقلبم پاک پاک
حسم
پرمهربانی شادی خوش باوری
دلدادگی به زلالی باران
بهردوستان
هم صفا بود هم یادخوب
حس من ظاهرنه
ازدرون قلبم
تانمایان نماید انسانیت
واقعا به تمامی محبت
حس من یاری با بی ریایی
زقشنگی چوشقایق
حس من نه بدی
کم نظیر
احساس دنیا بین
حالا حسم تنهایی
کشتن حسم رابا بی مهری
کشتن حسم را با بی باکی
نامردی ناروایی سردی
ناروزدن برپاکی
حس من بی احساس
بی رمق پرنگاه
پر سوال از دل
که چه کردن با دل
حس من گاه ناباوری
بی اعتمادی
ولی همچنان محبتها پنهانی
پراز مهر اما ارام
دردرون قلبم
همچنان میکند خودنمایی
که هستم من حسم
گاه گاه بی رمق
ناله ی سرمی دهد
که چرا میکشن اسان
دل را این سان
دل من حس من باورمن
که چه ناروها می زنن بردل من
چه بگویم احساس
دل من چه جوابی دارد
برحسم
حس من پاک پاک
پرمهر تنها ارام خسته
به خدا پیوسته
همچنانکه زنده
پر احساس هم حس
بی صدا برحسم
حسادت می ورزم
که په زیبا حس
که به دل بنشسته
ازقشنگی حس
تاکه هستم حسم

************اکرمی**دلنگار**********
سلام بر همه بزرگواران
عزیزان این نوشته فقط دلنوشته س اگر به نام سپید نوشتم چون روان وارامش سپید همین
ممنونم که همراهی میفرماید تا دلگرم باشم ممنون مقدمتان گلباران

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران