فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

جواد چاوشی – کاشف

تصویر تست
جواد چاوشی - کاشف

خواهم که دوباره نغمه ای ساز کنم

                                  با یاد تو دفتر دلم باز کنم

چون عشق تو در درون دل جای گرفت

با عشق تو چون پرنده پرواز کنم
————————————————————
آتش گرفته این دل از مـاتم فـراقـت

می سوزد او چو شمعی از فرط اشتیاقت

در انتظار رویت یک عمر بی تو بگذشت

جانا رخت عیان کن دیگر نمانده طاقت
———————————————————–
دلم چون گرد برخیزد زهر باد
زدست این دل دیوانه فریاد

ندارد جرم و تقصیری دو چشمم
عنانم یکسره دست دل افتاد
———————————————————-
عمری است که من اسیر و پابست توام

خــــواهـــان شـــراب ناب از دست توام

کی مســت کند مـــرا شـــراب انگـــــور

من مست زآن دو چشم سرمست توام
———————————————————-
دل در طلب یار دگر تاب ندارد
چشمان من زار دگر خواب ندارد
این عاشق رسوای دو عالم ز غم تو
جز صبر و رضا شکوه به ارباب ندارد
در میکده هر باده که نوشم به هوایت
ساقی چه کند چون که می ناب ندارد
گر رخ بنمایی به جهان تا همه بینند
سیمای تو را اختر و مهتاب ندارد
کاشف نرند لاف رود در یم عشقت
حقا که یم عشق تو پایاب ندارد
————————————————————
صبر و قرار من به سر آمده

زود بیا وقت سحر آمده

گو چه کنم از غم هجران تو

از همه کس جز تو خبر آمده

بس زغمت گریه کنم روز و شب

چشم من از کاسه به در آمده

چون شده ام در صف دیوانگان

لیلی و مجنون به نظر آمده

کی شود این مژده ز تو بشنوم

یوسف گمگشته ز در آمده

بهر خدا و دل کاشف بیا

وقت رهائی بشر آمده