فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

جواد شریفی

تصویر تست
تصویر تست

جواد شریفی

جواد شریفی مدرس ادبیات فارسی نویسنده دو جلد کتاب شعر آموزش در مراکز آموزش عالی سی ساله از ورامین

دختری با لطافت گل یاس
دختری چادر قجر بر سر
میرسد میزند رقم رویا
گرچه هرگز نمی کنم باور
*
دختری که به چارقد چون باغ
صد گل و فرق در وسط دارد
زیر چشمی نگاه و صد خطرش
ارزش لحظه ای رصد دارد
*
پسری با لهجه فرنگی از
شهر آمده به خواستگاری او
روزگارش که بهتر من و ماست
روزگار زلال و جاری او
*
چه بگویم کمی مرددم از
حُسن خلقی که در نگاهش است
دختر کدخدای قصه‌ی ما
مهربانی که صدایش است
*
گوئیا مثل من نه چون او را
من فقط گه به خواب میبینم
ولی از زیرپوشیه دائم
نه!خدا اشتباه می بینم

*
ما کجا دختری چنین به کجا
این میسر نمیشود هرگز
به چه فکری سر خطاکارم
در چه فکری سر ز فکر عاجز

*
به خود آ پیشه ی تو چوپانی است
گر چه رویاست همچو رویا ناب
همسر تو برای تو حتی
نشود دختر قجر در خواب……
***
#جواد_شریفی