فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

جواد سنجری

تصویر تست
تصویر تست

جواد سنجری 

 

چون اترکم شدی تو به تسخیر جویبار

شیران شا جهان تو یا مست یا خمار

 


از فر ایزدی چه بگویم که مرده است
با او تمام غیرت مردان این دیار

 


چون کاوه ای ضعیف فقط گریه می کنم
حالا  که  کودکان  مرا خورده  است  مار

 


رستم  کجای  قصه  دلش  خواب  رفته  است
راحت  اسیر می شود این رخش بی سوار

 


گرد  افرید  شهر  مرا  هرزه  کرده اند
این  قوم  شوم  و جاهل و  بی  اصل  و اعتبار

 


کم کم شبیه  تپه  خاکی  شد ست  آه
ان کوه  پیر  و یخ زده  ان مرد پایدار

 


دارد  به  لطف کاج  عرب قطع می شود
این  سرو  لب به لب شده  از  زخم یادگار

 


اما  همیشه  بیشه  کنام  شغال  نیست
روزی  دوباره  میرسد  از راه  اقتدار

 


روزی  دوباره  رستم  و سهراب و سام  و زال
بهرام  و توس و  ارش و گودرز  استوار

 


روزی  دوباره  شعر  غمین   شاد  میشود
روزی  دوباره  می چکد   از باغ  من  بهار

 


روزی  دوباره  می چکد   از باغ  من  بهار

 

2

 

من اولین نشانه یک خشک سالیم
شاعر شدم برای همین دست خالیم
تا میرسد غروب به نزدیکی تنم
اماده ی هجوم غمی احتمالیم
از فرط گریه ها و همین خنده ها شدم
ضرب المثل به خاطر  بی اعتدالیم
در  گیر  ودار  زردی  پاییز  دست  من
پژمردگی  رسیده  به  گلهای  قالیم
چشمان  او  که  برده  مرا  در اسارتش
پاسخ  نمی دهد  به نگاه  سوالیم
قلابهای  ماهی  شهرم رفیق  من
تا صید  تازه ای  بکنند  از  زلالیم
از  لطف  زخمهای  همین  جنگ  تن  به  تن
دایم  دچار  خستگی  از این اها لیم

 

 من اولین نشانه یک خشک سالیم