فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

تو که شکل قطاری،مصطفا رحماندوست

تو که شکل قطاری

تو که شکل قطاری
نیش و سر و دم داری
با آن پوست نرم و لیز
تند و تیز و سینه خیز
رفتی دراز و باریک
توی سوراخ تاریک
نمی ترسم از نیش ات
از صدای فیش فیش ات
پر از نقش و نگاری
نگو که بی آزاری

مصطفا رحماندوست