فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

تو و مشک و دو چشم تر ابا الفضل (ع)/ محمد حسین انصاری نژاد

تو و مشک و دو چشم تر ابا الفضل (ع)/ محمد حسین انصاری نژاد

بفرمایید شعرم پا بگیرد
تو و مشک و دو چشم تر ابا الفضل (ع)
و نخلستانی از خنجر ابا الفضل (ع)
فرات از شرم چکه چکه شد آب
پس از دستان آب آور ابا الفضل (ع)