فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

تو می خواهی پر از اخلاص باشی/ پروانه بهزادی آزاد

تو می خواهی پر از اخلاص باشی/ پروانه بهزادی آزاد

تو می خواهی پر از اخلاص باشی
نگهبان حریم یاس باشی
اگر یار حسینی، می توانی،
برای تشنه ها عباس باشی؟!