فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

تو می خواهی پر از اخلاص باشی/ پروانه بهزادی آزاد

تو می خواهی پر از اخلاص باشی/ پروانه بهزادی آزاد

تو می خواهی پر از اخلاص باشی
نگهبان حریم یاس باشی
اگر یار حسینی، می توانی،
برای تشنه ها عباس باشی؟!