فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

«تو» در کتابفروشی‌ها – ایبنابه گزارش پایگاه خبری شاعر به نقل از (ایبنا)، نظیر غفور شاعر کُرد با اینکه فقط تا ششم ابتدایی تحصیل کرده، اما به اصول سرایش شعر مسلط است و اشعاری زیبا و نغز و بی‌نقص می‌سراید. ترجمه اشعار «تو» را سعید فلاحی (زانا کوردستانی) انجام داده و این کتاب دوازدهمین کتاب مستقل وی است.

«تو» در شمارگان هزار جلد و در ۹۲ صفحه توسط نشر کتاب هرمز چاپ و منتشر شده است..منبع : ایبنا