فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

توی حیاط خونه مون درخته ،غلامر ضا مرادی

توی حیاط خونه مون درخته

توی حیاط خونه مون درخته
درخت گردوی بلندو زیبا
دلم می خواد گردوها رو بچینم
اما قدم نمی رسه به اون ها

کاشکی بودم اندازه ی زرافه
می چرخیدم دور درخت گردو
بادست و پا و گردن درازم
هرچی دلم می خواست می چیدم از او

چاپ : دوست خردسالان مهر 94

غلامر ضا مرادی