فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

ترکیبات نظامی در سراسر ادبیات فارسی بی‌مانند استبه گزارش خبرنگار پایگاه خبری شاعر به نقل از (ایبنا) در همدان، محمد صفایی ظهر دوشنبه در نشست ادبی با پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد که با هدف بزرگداشت حکیم نظامی همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد اظهار کرد: زبان نظامی از نگاه کلمات مفرد کهنگی چندانی ندارد ولی در عوض ترکیبات او چه در کمیت و چه در کیفیت در سراسر زبان فارسی بی مانند است.

استاد زبان و ادبیات فارسی بیان کرد: در ترکیبات او همه نوع ترکیب از اتباعی، تکراری، عطفی و یا ساختن یک ترکیب از دو اسم، صفت، فعل یا اسم و فعل، اسم و صفت، اسم یا صفت با حرف اضافه، اسم و پیشوند و میانوند به ویژه پسوند دیده می‌شود و شاعر از امکانات و واژه سازی زبان فارسی حداکثر بهره را گرفته و در ساختن ترکیبات تازه که معمول نبوده بسیار بی باک بوده است.

محمد عباسی کارشناس نقد و عضو انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بهار نیز به بررسی داستان خسرو و شیرین در دو منظومه پرداخت و به سبک شعری نظامی و فردوسی، زمانه، اشتراکات و افتراقات آنها نیز اشاره کرد.

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی نیز در این نشست گفت: عشق صرفاً مرحله رویایی که در ابتدای هر رابطه ایجاد می شود، نیست؛ چرا که عشق باید توام با شناخت بوده و در انسان ایجاد مسئولیت و تعهد کند.

محمدحسن نشانی بیان کرد: عشق باید در انسان ایجاد انگیزه کند و باعث حرکت او از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب شود.

وی تصریح کرد: ارتباط با آثار ادبی گذشته اگر از روی شناخت و تعهد باشد در انسان باعث حرکت به نقطه مطلوب می‌شود، حرکتی که باعث تنظیم خلق و خو و اخلاق و ایجاد همدلی در فرد می‌کند.منبع : ایبنا