فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

ترصيع

 

عنوان آرايه: ترصيع: 

توصيف آرايه:

ترصيع در لغت به معنى« جواهر در زر نشاندن» است و در اصطلاح آن است كه تمام

كلمات جمله‌اى يا برخى از آنها با قرينه‌هاى خود در جملۀ ديگر متوازى باشند يعنى در

 

وزن و در حرف روى يكى باشند. چون آيۀ شريفۀ: إِنَّ اَلْأَبْرٰارَ لَفِي نَعِيمٍ وَ إِنَّ اَلْفُجّٰارَ لَفِي جَحِيمٍ 1- 9 82: 13- 14.

سمن‌بويان، غبار غم، چو بنشينند، بنشانند   پرى‌رويان، قرار دل، چو بستيزند، بستانند

 

كه سمن بويان با پرى رويان، غبار با قرار و… متوازى‌اند.