فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

تبریک توافق هسته ای

مرتضی فصیحی

تبریک مرا زبهر توافق هسته ای پذیرا باشیم
همگی ممنون ز رهبرو روحانی وظریف ما باشیم
این دلاوران ره صدساله را صد شبه بپیمودند
از بهر سلامتیشان دعاگوی در محضر خدا باشیم

بخش دو بیتی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران