فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

به دست خود درختی می نشانم/عباس یمینی شریف (2)

به دست خود درختی می نشانم/عباس یمینی شریف

به دست خود درختی می نشانم

به پایش جوی آبی می كشانم

كمی تخم چمن بر روی خاكش

برای یادگاری می فشانم

درختم كم كم آرد برگ و باری

بسازد بر سر خود شاخساری

چمن روید درآنجا سبز و خرم

شود زیر درختم سبزه زاری

به تابستان كه گرما رو نماید

درختم چتر خود را می گشاید

خنك میسازد آنجا را ز سایه

دل هر رهگذر را می رباید

به پایش خسته ای بی حال و بی تاب

میان روز گرمی می رود خواب

شود بیدار و گوید ای كه اینجا

درختی كاشتی،روح تو شاداب