فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

بهشت و دوزخ،جعفر مدرس صادقی

تصویر تست

بهشت و دوزخ،جعفر مدرس صادقی

انتشارات مرکز

این کتاب شرحی هست بر دوره ای که جناب دکتر مصدق سال هاست از سیاست کناره گیری کرده اما با برکنار شدن دامادش از نخست وزیری بازداشتش می کنن و به بیرجند تبعیدش می کنند کتاب اوضاع احوال وی در طول این دوران و همچنین بازگشت دوباره وی و مواجه شدنش با دختر کوچکش خدیجه است . دختری که بعد از دیدن صحنه دستگیری پدر دیوانه می شه .

من خیلی بدم اومد خیلی زیاد اصلا نمی تونم دلیلی عنوان کنم فقط اینکه دلم نمی خواست این چیزا را بخونم . همین.