فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

بمب از پی بمب آمد و موشک، هیهات/محمد علی یوسفی

بمب از پی بمب آمد و موشک، هیهات
شد غرقه به خون هزار کودک، هیهات

کو دخترکم؟ عروسک زیبایم
ویران شده دنیای عروسک، هیهات

محمد علی یوسفی